Kad Raya 040

0 comments
Kad Raya 040


Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.

Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.

Duit raya, baju raya dan balik raya.


-translate by google-

Day without any speech is completely meaningless.

Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.

Money raya, baju raya and went kampung.Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.

Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.

Duit raya, baju raya dan balik raya.


-translate by google-

Day without any speech is completely meaningless.

Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.

Money raya, baju raya and went kampung.

Kad Raya 039

0 comments
Kad Raya 039


Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.

Kad Raya 038

0 comments
Kad Raya 038


Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.

Kad Raya 037

0 comments
Kad Raya 037


Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.

Kad Raya 036

0 comments
Kad Raya 036


Kad Raya 035

0 comments
Kad Raya 035


Kad Raya 034

0 comments
Kad Raya 034


Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.

Kad Raya 033

0 comments
Kad Raya 033


Kad Raya 032

0 comments
Kad Raya 032


Kad Raya 031

0 comments
Kad Raya 031


Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.Hari Raya tanpa ucapan sangatlah tidak bermakna.


Hantarkanlah ucapan Selamat Hari Raya anda melalui pelbagai cara. Ia pastinya lebih bermakna. Untuk ibu bapa dan yang tersayang.


Duit raya, baju raya dan balik raya.-translate by google-


Day without any speech is completely meaningless.


Selamat Hari Raya send your address through various means. It is certainly more meaningful. For parents and loved ones.


Money raya, baju raya and went kampung.